Γεια σας! Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, την ανάλυση της περιήγησης στον ιστότοπο, για σκοπούς Marketing και διαφήμισης και για να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας τη βέλτιστη εμπειρία.

Μάθετε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ FACEBOOK ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ | ΣΑΛΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο.4 «Oι απαντήσεις έγιναν…σαλάτα! »

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ FACEBOOK ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ |

ΣΑΛΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο.4 «Oι απαντήσεις έγιναν…σαλάτα! » 

 1. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «BONDUELLE» με έδρα στην Κεντρική Ευρώπη, Oυγγαρία, 2750 Nagykőrös, Ceglédi 25t 25 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει Διαγωνισμό με τίτλο «Δε φταις εσύ που…οι απαντήσεις έγιναν σαλάτα!» στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/Bonduelle.gr/ , με την οργανωτική υποστήριξη της εταιρίας «ADDICTAD ΙΚΕ», με έδρα στα Βριλήσσια, επί της οδού Λ. Πεντέλης αρ. 20 (περαιτέρω η «Διαφημιστική»).
 2. H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από 30/7/2021 έως και 5/8/2021 στις 13:00.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής και γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β)εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
 2. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να δώσουν στα σχόλια τη σωστή απάντηση για κάθε μια από τις 4 ερωτήσεις του διαγωνισμού.

 Η Διοργανώτρια θα ελέγχει τις συμμετοχές και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό όσες κατά τη κρίση της συμμετοχές περιλαμβάνουν σχόλια που δεν σχετίζονται με τον Διαγωνισμό ή θεωρούνται άσεμνες ή προσβλητικές ή δυσφημιστικές για την Διοργανώτρια και τα προϊόντα της. Αναπόσπαστο μέρος και αναγκαία προϋπόθεση της αποδοχής της συμμετοχής του εκάστοτε διαγωνιζομένου και της εντεύθεν συμμετοχής του στην Ενέργεια - Διαγωνισμό είναι η ρητή εκ μέρους του συναίνεση για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων με χρήση των προβλεπόμενων περί συναίνεσης πεδίων στην ως άνω φόρμα. Η ρητή συναίνεση του διαγωνιζομένου στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος διαγωνισμού αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής του κατ΄ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και η παράλειψη παροχής της ρητής συναίνεσής του καθιστά άκυρη τη συμμετοχή του. Η ρητή συγκατάθεση αυτή των διαγωνιζομένων θα πρέπει να καλύπτει και όλες τις δράσεις του παρόντος διαγωνισμού που ρητώς αναφέροντα κατωτέρω και προϋποθέτουν τη συμμετοχή τους, χωρίς ωστόσο από τη συγκατάθεση αυτή να παραβλάπτεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους κατ΄ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 

ΤΑ ΔΩΡΑ

 1. O διαγωνισμός θα αναδείξει έναν (1) νικητή για το μεγάλο δώρο και τρεις (3) νικητές για το μεσαίο δώρο.

ΜΕΓΑΛΟ ΔΩΡΟ: Ένας νικητής κερδίζει μία (1)  μαύρη σαλατιέρα Acacia σε ξύλινη βάση με ένα ξύλινο σετ κουτάλες σερβιρίσματος, αξίας 39,85 Ε συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

MEΣΑΙΟ ΔΩΡΟ: Τρεις νικητές κερδίζουν συνολικά 3 ξύλινα σετ σκευών σερβιρίσματος σαλάτας BUTLERS δύο τεμαχίων, αξίας 7,99 Ε/έκαστο, (συνολικής αξίας 23,97 Ε συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Οι συνολικά τέσσερις (4) νικητές θα κερδίζουν επίσης από ένα σετ 4 κονσερβοποιημένων προϊόντων Bonduelle ( Mexico Mix, Mediterranean Mix, Gold Chilli, Texas Mix).

Οι νικητές των ανωτέρω Δώρων θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6/8/2021, ώρα 13:00 στα γραφεία της διοργανώτριας, μέσα από το ηλεκτρονικό εργαλείο τυχαίας επιλογής νικητών https://commentpicker.com/.

Οι νικητές θα ενημερωθούν με γραπτό σχόλιο κάτω από τη  συμμετοχή τους (Reply) στο Διαγωνισμό από τους διαχειριστές του Ιστότοπου της Διοργανώτριας στο Facebook («administrators») και θα τους ζητηθεί να αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση) εντός πέντε (5) ημερών στο inbox της Διοργανώτριας. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 5 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον πρώτο αναπληρωματικό επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση. Η κλήρωση θα  αναδείξει επιπλέον και 3 αναπληρωματικούς για το μεγάλο δώρο και 6 αναπληρωματικούς για το μεσαίο δώρο. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν

παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να συμμετέχει μια φορά στο διαγωνισμό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ

 1. Τα Δώρα θα αποστέλλονται στους νικητές στα στοιχεία που οι ίδιοι θα δηλώσουν κατά την επικοινωνία μαζί τους. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.
 2. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με χρήματα.
 3. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απονομή του ως άνω Δώρου, για λόγους που ανήκουν εκτός της δικής της εύλογης δυνατότητας ελέγχου.

 

ΕΥΘΥΝΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 1. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαριά αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 2. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Η αποδοχή των Όρων του παρόντος Διαγωνισμού συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του συμμετέχοντος έναντι των διοργανωτριών εταιρειών, τηρουμένων των υποχρεώσεων περί προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των διαγωνιζομένων τις οποίες η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική έχουν αναλάβει από την ημερομηνία εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: +40.21.318.40.70/71 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]
 3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των Όρων του Διαγωνισμού, αρχικών και συμπληρωματικών ή τροποποιητικών, επιφυλασσόμενης της Διοργανώτριας να συμπληρώσει ή τροποποιήσει τους όρους οποτεδήποτε τηρουμένων των υποχρεώσεων περί προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των διαγωνιζομένων τις οποίες η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική έχουν αναλάβει από την ημερομηνία εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
 4. Όλοι οι όροι του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο www.bonduelle.gr Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: +40.21.318.40.70/71 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]
 5. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ FACEBOOK ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ | ΣΑΛΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο.4 «Oι απαντήσεις έγιναν…σαλάτα! »

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ FACEBOOK ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ |

ΣΑΛΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο.4 «Oι απαντήσεις έγιναν…σαλάτα! » 

 1. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «BONDUELLE» με έδρα στην Κεντρική Ευρώπη, Oυγγαρία, 2750 Nagykőrös, Ceglédi 25t 25 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει Διαγωνισμό με τίτλο «Δε φταις εσύ που…οι απαντήσεις έγιναν σαλάτα!» στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/Bonduelle.gr/ , με την οργανωτική υποστήριξη της εταιρίας «ADDICTAD ΙΚΕ», με έδρα στα Βριλήσσια, επί της οδού Λ. Πεντέλης αρ. 20 (περαιτέρω η «Διαφημιστική»).
 2. H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από 30/7/2021 έως και 5/8/2021 στις 13:00.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής και γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β)εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
 2. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να δώσουν στα σχόλια τη σωστή απάντηση για κάθε μια από τις 4 ερωτήσεις του διαγωνισμού.

 Η Διοργανώτρια θα ελέγχει τις συμμετοχές και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό όσες κατά τη κρίση της συμμετοχές περιλαμβάνουν σχόλια που δεν σχετίζονται με τον Διαγωνισμό ή θεωρούνται άσεμνες ή προσβλητικές ή δυσφημιστικές για την Διοργανώτρια και τα προϊόντα της. Αναπόσπαστο μέρος και αναγκαία προϋπόθεση της αποδοχής της συμμετοχής του εκάστοτε διαγωνιζομένου και της εντεύθεν συμμετοχής του στην Ενέργεια - Διαγωνισμό είναι η ρητή εκ μέρους του συναίνεση για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων με χρήση των προβλεπόμενων περί συναίνεσης πεδίων στην ως άνω φόρμα. Η ρητή συναίνεση του διαγωνιζομένου στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος διαγωνισμού αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής του κατ΄ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και η παράλειψη παροχής της ρητής συναίνεσής του καθιστά άκυρη τη συμμετοχή του. Η ρητή συγκατάθεση αυτή των διαγωνιζομένων θα πρέπει να καλύπτει και όλες τις δράσεις του παρόντος διαγωνισμού που ρητώς αναφέροντα κατωτέρω και προϋποθέτουν τη συμμετοχή τους, χωρίς ωστόσο από τη συγκατάθεση αυτή να παραβλάπτεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους κατ΄ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 

ΤΑ ΔΩΡΑ

 1. O διαγωνισμός θα αναδείξει έναν (1) νικητή για το μεγάλο δώρο και τρεις (3) νικητές για το μεσαίο δώρο.

ΜΕΓΑΛΟ ΔΩΡΟ: Ένας νικητής κερδίζει μία (1)  μαύρη σαλατιέρα Acacia σε ξύλινη βάση με ένα ξύλινο σετ κουτάλες σερβιρίσματος, αξίας 39,85 Ε συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

MEΣΑΙΟ ΔΩΡΟ: Τρεις νικητές κερδίζουν συνολικά 3 ξύλινα σετ σκευών σερβιρίσματος σαλάτας BUTLERS δύο τεμαχίων, αξίας 7,99 Ε/έκαστο, (συνολικής αξίας 23,97 Ε συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Οι συνολικά τέσσερις (4) νικητές θα κερδίζουν επίσης από ένα σετ 4 κονσερβοποιημένων προϊόντων Bonduelle ( Mexico Mix, Mediterranean Mix, Gold Chilli, Texas Mix).

Οι νικητές των ανωτέρω Δώρων θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6/8/2021, ώρα 13:00 στα γραφεία της διοργανώτριας, μέσα από το ηλεκτρονικό εργαλείο τυχαίας επιλογής νικητών https://commentpicker.com/.

Οι νικητές θα ενημερωθούν με γραπτό σχόλιο κάτω από τη  συμμετοχή τους (Reply) στο Διαγωνισμό από τους διαχειριστές του Ιστότοπου της Διοργανώτριας στο Facebook («administrators») και θα τους ζητηθεί να αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση) εντός πέντε (5) ημερών στο inbox της Διοργανώτριας. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 5 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον πρώτο αναπληρωματικό επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση. Η κλήρωση θα  αναδείξει επιπλέον και 3 αναπληρωματικούς για το μεγάλο δώρο και 6 αναπληρωματικούς για το μεσαίο δώρο. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν

παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να συμμετέχει μια φορά στο διαγωνισμό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ

 1. Τα Δώρα θα αποστέλλονται στους νικητές στα στοιχεία που οι ίδιοι θα δηλώσουν κατά την επικοινωνία μαζί τους. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.
 2. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με χρήματα.
 3. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απονομή του ως άνω Δώρου, για λόγους που ανήκουν εκτός της δικής της εύλογης δυνατότητας ελέγχου.

 

ΕΥΘΥΝΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 1. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαριά αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 2. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Η αποδοχή των Όρων του παρόντος Διαγωνισμού συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του συμμετέχοντος έναντι των διοργανωτριών εταιρειών, τηρουμένων των υποχρεώσεων περί προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των διαγωνιζομένων τις οποίες η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική έχουν αναλάβει από την ημερομηνία εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: +40.21.318.40.70/71 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]
 3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των Όρων του Διαγωνισμού, αρχικών και συμπληρωματικών ή τροποποιητικών, επιφυλασσόμενης της Διοργανώτριας να συμπληρώσει ή τροποποιήσει τους όρους οποτεδήποτε τηρουμένων των υποχρεώσεων περί προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των διαγωνιζομένων τις οποίες η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική έχουν αναλάβει από την ημερομηνία εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
 4. Όλοι οι όροι του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο www.bonduelle.gr Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: +40.21.318.40.70/71 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]
 5. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου.
Ecommerce Modal Title
Ecommerce Modal Description